Sentralbord:
48077777

Postadresse:
Oredalsåsen 26, 1613 Fredrikstad

Informasjon om Zipscreens

Zipscreens montert på fasade

Av: Shahin Zanbili, Daglig leder Stellar Solskjerming AS
30.03.2023 kl: 15.37

Norsk byggeskikk har endret seg betraktelig de siste 20-30 åra. Hvor det har med tiden stilt større og større krav til inneklima i bygg. Dette har medført at man har gradvis bygd tettere bygg med høyere isolasjonskrav. Tidligere var det vanlig å bygge en klimaskjerm som var 10 cm tykt, mens det med tiden har endret seg til at man nå bygger minst 15cm vegger. Som i tillegg har 5 cm påforing på innsiden. Som i mange tilfeller er dobbelt av det som var vanlig tidligere. Dette har medført at man har langt tettere bygg, hvor man holder vær og vind ute fra utsiden og samtidig holder på varmen fra innsiden. Dette har store fordeler på vinterstid, hvor energien som brukes til oppvarming holdes inne og senker energiforbruket i bygget. De samme effektene har en konsekvens på sommerstid hvor klimaskjermen holder varmen ute, men det oppstår en utfordring med at man slipper inn sollys gjennom vindusflater. Den effekten som man ønsker på vinterstid får nå en negativ konsekvens på sommerstid hvor varmen man ikke ønsker å holde inne blir værende innendørs, med mindre man kjøler ned luften.

En annen stor endring på norske bygges fasader er at størrelsen og antall vinduer har økt betraktelig. Dette medfører at man slipper mer sollys inn samtidig som man har et langt tettere bygg enn tidligere, som ikke slipper varmen ut.

Det er her vi anser zip-screen som en god løsning på den beskrevne problematikken. Hvor produktet settes utenfor alle sol utsatte glassfasader og den forhindrer solinnslipp. Produktet leveres med en elektrisk motor som kan kobles mot forskjellige smarthus-systemer. Disse systemene er behjelpelig for at brukeren enkelt kan benytte solskjermingen, uten at brukeren trenger å manuelt styre solskjermingen. Responsen for manuelt bruk avhenger av komfort, dette kan medføre at solskejremingen får en redusert funksjonsytelse. Ved benyttelse av for eksempel somfy tahoma som er en forenklet smarthus system, kan man optimalisere funksjonsutnyttelsen.

Zip screeneens funksjonalitet og egenskaper styres av dukens peroforeringsgrad. Produktet kan leveres med ulik peroforeringsgrad fra null innslipp av naturlig lys, til 14%. Dette gir kundene et handlingsrom med hensyn på innslipp av naturlig lys mens produktet er i bruk. Zip-screens kan monteres på etablerte bygg uten å ødelegge estetikken til bygget, med både tilpasning av farge og duk. Samtidig kan det på nybygg med god planlegging skjules helt inn i fasaden.

Disse produktene er vel så egnet om ikke mer for næringsbygg og offentlige etater, som boligbygg. Boligbygg leveres kun med balansert ventilasjon, på den andre siden leveres næringsbygg og offentlige etater med kjøleanlegg. Dette fører til at man potensielt kan ha stort energifottrykk.

Offentlig etat og næringsbygg blir levert med kjøleanlegg som gir et energibehov ved sommerstid. Energibehovet kan minimaliseres ved bruk av solskjerming, som forhindrer solinnslipp i bygget. Kjølesystemet blir i mange tilfeller satt opp med en temperaturmåler, hvilke medfører at kjøleanlegget benytter mer energi enn nødvendig som følge av solinnslipp. Solskjermingen kan integreres i byggets automasjonssystem. Hvor balansen mellom innslipp av sol i forhold til romoppvarming og innslipp av naturlig lys for komfort og forhindrer unødig bruk av energi til belysning


Se våre utvendige solskjermingsprodukter her: https://www.stellarsolskjerming.no/utvendingsolskjerming/

Secured by Xpea Media Security