Sentralbord:
48077777

Postadresse:
Oredalsåsen 26, 1613 Fredrikstad

Latest News

Hvorfor velge Zipscreens?

Informasjon om Zipscreens Av: Shahin Zanbili, Daglig leder Stellar Solskjerming AS30.03.2023 kl: 15.37 Norsk byggeskikk har endret seg betraktelig de siste 20-30 åra. Hvor det har med tiden stilt større og større krav til inneklima i bygg. Dette har medført…

Secured by Xpea Media Security